Financieel transitiemanagement

Heeft u al een verbeterplan voor uw financiële functie, maar ontbreekt het aan tijd en capaciteit om het plan te realiseren? Of  zit het plan nog in uw hoofd en is er behoefte dit plan concreet te maken en te realiseren?

Dan kan ANGULATIM u ondersteunen. Op basis van onze ervaring in het optimaal inrichten van financiële functies, helpen wij u met:

  • Visievorming: wat is uw financiële functie van de toekomst?
  • Plannen uitwerken in concrete deelplannen en mijlpalen 
  • Project- en programmamanagement