Interim-CFO

Als interim-CFO neemt ANGULATIM het voortouw in het op orde brengen van uw financiële functie. Vanuit een perspectief waarin data centraal staat, worden mensen, processen en systemen gericht en ingericht om zo de kwaliteit van de informatie structureel te verbeteren.

Een eerste focus ligt op het orde krijgen van de basis. Denk hierbij aan het zorgdragen voor een tijdige, juiste en volledige vastlegging van alle transacties. Dit is essentieel voor het kunnen leveren van standaard financiële informatie, vooral gericht op het voldoen aan wet- en regelgeving en het leveren van historisch financiële informatie intern. ANGULATIM  zorgt voor tijdig, juiste en volledige aanlevering van:

 • jaarrekening
 • belastingaangiften (omzetbelasting, loonheffing, vennootschapsbelasting)
 • Jaarbudget 
 • Periodieke financiële cijfers met een duidelijk verhaal

ANGULATIM levert een organisatie die bestaat uit:

 • Kundige financiële medewerkers
 • Kwalitatief hoogwaardige (financiële) informatie
 • Standaardprocessen en procedures gericht op het tijdig en juist verwerken van transacties, het afsluiten van financiële periodes, inclusief de juiste maatregelen van interne controle

Nadat de basis op orde is, de kwaliteit van het "terugkijken" goed is, gaat de financiële functie verder met het ontwikkelen van vaardigheden om het management beter te ondersteunen in de besturing van de organisatie, mee vooruit kijken. ANGULATIM  zorgt voor een verder ontwikkeling van capaciteiten op het gebied van planning en control en bedrijfseconomische analyses. Dit ten behoeve van het realiseren van strategische doelstellingen en het verbeteren van de efficiëntie in de operatie. ANGULATIM zorgt voor de opzet en aanlevering van:

 • Budgetten op ieder gewenst niveau (kostenplaatsen, landen/regio's, product-/klantsegmenten)
 • Periodieke evaluatie van budgetten in vergelijking met de werkelijkheid
 • Relevante forecasts  (o.a. liquiditeitsforecasts en latest estimates op kwartaalbasis)
 • Dashboards met strategische en/of operationele KPI's
 • Kostprijscalculaties
 • Winstgevendheidsanalyses (o.a. klantwinstgevendheid, productwinstgevendheid)
 • Business case analyse

Verder ondersteunt ANGULATIM in deze rol de onderneming bij het aantrekken van benodigde financiering en aan- en verkopen van (delen van) ondernemingen met de benodigde ontvlechting of integratie.