Diensten

Een goed-functionerende financiële functie in een onderneming zorgt ervoor dat alle transacties tijdig, juist en volledig worden vastgelegd in de administratie en dat hierop gebaseerde rapporten en aangiften tijdig juist en volledig worden opgeleverd. De functie draagt hierbij zorg voor het voldoen aan alle relevante wet- en regelgeving en de lopende afspraken met externe partijen, waaronder financiers.

Intern ondersteunt een hoogwaardige financiële functie een effectieve en efficiënte bedrijfsvoering. Finance levert hiertoe strategische en operationele informatie en analyses die de leiding in staat stelt om de tijdig de juiste beslissingen te kunnen nemen. Finance stelt het management in staat om op basis van goed terugkijken, het goed begrijpen van het verleden en waarom zaken zijn zoals ze zijn, vooruit te kijken (budgets, forecasts, business cases).

Centraal in dit alles staat data en informatie.  Een goede financiële functie draagt zorg voor de kwaliteit van data en informatie, op alle niveau's.  Dit gebeurt door het definiëren, implementeren en onderhouden van een goed internal control systeem.

ANGULATIM verbetert de data- en informatie-verschaffende competenties van uw financiële functies, waardoor naast het voldoen aan wet- en regelgeving, juist ook de besturing van uw onderneming meer effectief en efficiënt wordt. ANGULATIM doet dit op een aantal manieren.

  • Als interim-CFO bouwen als eindverantwoordelijke aan uw High Performance Finance Function
  • Als functioneel expert nieuwe informatiesystemen implementeren en optimaliseren
  • Als Transitiemanager het succesvol realiseren van uw verander-agenda