Functionele ondersteuning bij systeemimplementatie

Data en met name de systemen waarin data wordt vastgelegd of die data gebruiken om om te zetten in informatie zijn van het grootste belang voor de organisatie. Wil men de juiste informatie tijdig verkrijgen om de organisatie te besturen en "compliant" te kunnen handelen, dan dient de data- en systeeminfrastructuur op orde te zijn. 

Zonder goede kwalitatieve input geen goede output. Vanuit een data-perspectief zorgt ANGULATIM  voor een duidelijk data governance structuur die moet leiden tot een goede datakwaliteit. Hieronder valt het eenduidig beleggen van data-eigenaarschap en het inregelen van maatregelen die ervoor moeten zorgen dat data eenduidig wordt vastgelegd (o.a. in alle systemen hebben klanten hetzelfde ID) en dat er geen datavelden leeg zijn.

ANGULATIM balanceert de applicatiestandaard en het werkelijk unieke van uw organisatie. Alleen dit zorgt voor een snelle, robuuste en geaccepteerde oplossing. Door keten-breed en  ober afdelingsgrenzen heen te kijken helpen wij bij het implementeren van robuuste applicaties, die de organisatie meer data-gedreven kan laten functioneren.

Rollen die wij kunnen vervullen, zijn o.a.:

  • Functioneel applicatiebeheerder Finance
  • Finance lead binnen grote multidisciplinaire IT-projecten
  • Quality assurance binnen grote ICT projecten
  • Adviseur (financiële) pakketselectie
  • Adviseur data governance en informatiemanagement