Over Angulatim

Angulatim is een woord uit het Latijn. Het betekent "vanuit de hoek" of wat vrijer vertaald "vanuit alle hoeken (bezien)".  Dit woord is in mijn ogen zeer van toepassing op de moderne financiële functie. De moderne financiële functie  moet de juiste bedrijfsinzichten aanleveren. Dit kan alleen door de onderneming en haar omgeving vanuit alle hoeken te bezien. Deze observaties leiden tot data, welke door de juiste financials kunnen worden omgezet in informatie en kennis. Het uiteindelijk toepassen van deze kennis op verschillende bedrijfssituaties levert nieuwe bedrijfsinzichten, die ondernemingen echt verder helpen.


 drs. Koen Eijkemans RC MIM

Al meer dan 25 jaar ben ik werkzaam in het financiële werkgebied. Ooit gestart als accountant ben ik mij later meer gaan toeleggen op finance als DE verschaffer van informatie en (bedrijfseconomische) kennis binnen organisaties. Deze rol leek mij van nature bij finance thuis te horen, omdat finance altijd al op de allergrootste hoeveelheid data zat (de administratie) en ook de vaardigheden bezat om deze data om te kunnen zetten naar informatie (relevante analyses en rapportages). Later in mijn carrière, in mijn rol als financieel eindverantwoordelijke, heb ik bewust gebouwd aan optimale financiële functies, in een grote verscheidenheid aan ondernemingen. Hierbij werk ik altijd vanuit het principe om eerst de juiste mens op de juiste plek te zetten. Alleen met de juiste mensen kun je de juiste processen en systemen inrichten om van data tot inzicht te komen.