Iedere onderneming de juiste financiële functie

Hoe schadelijk is het niet tijdig en juist kunnen rapporteren van de financiële gegevens? Wat zijn de gevolgen van het niet voldoen aan bestaande wet- en regelgeving (o.a. belastingen, ESG) voor uw organisatie? Krijgt u als CEO de juiste inzichten om de organisatie aan te sturen en zo uw doelstellingen te behalen? Heeft u direct inzicht in hoe uw onderneming er financieel voor staat? Heeft uw organisatie toegang tot financiering om verder te groeien? Wanneer u vaak neen moet antwoorden dan is de kans groot, dat uw bestuurlijke informatievoorziening en "internal control" systeem ver onder de maat is.

Vandaag de dag wordt veel gevraagd van de financiële functie om alle stakeholders op de juiste manier van informatie te voorzien en bedrijfsrisico's te mitigeren. Het niet hebben van een hoogwaardige financiële functie kan resulteren in een laag vertrouwen van belangrijke stakeholders in uw organisatie. Centraal bij al deze uitdagingen staat de kennis en vaardigheid van de financials om goed om te kunnen gaan met data en hieruit inzichten te destilleren, te communiceren en om te zetten in de juiste acties. Dit gaat veel verder dan alleen het implementeren van een nieuw IT-systeem (ERP of BI-tool).  ANGULATIM realiseert samen met haar opdrachtgevers optimaal passende financiële functies. Van data naar informatie, kennis en inzicht: Finance als business partner

Een goedwerkende financiële functie heeft de kwaliteit van haar (financiële) data goed op orde (tijdig, juist, volledig). Zij is in staat, door toepassing van verschillende methodieken, om deze data te vertalen naar financiële informatie in inzichten voor haar stakeholders (intern en extern).  Deze kwaliteiten uiten zich in:

  • Tijdige, juiste en begrijpelijke financiële rapportages met naast de juiste cijfers ook het verhaal achter deze cijfers (niet alleen het wat, maar zeker ook het waarom)
  • Relevante bedrijfseconomische analyses die richting geven (winstgevendheidsanalyses, kostprijsberekeningen)
  • Financieel goed onderbouwde business cases
  • Relevante forecast (budgetten, latest estimates, liquiditeitsplanningen)
  • Tijdige en accurate aanlevering van verplichte rapporten en aangiften, waaronder jaarrekeningen en belastingaangiftes.

ANGULATIM realiseert een hoogwaardige financiële functie

ANGULATIM kan u op meerdere manieren ondersteunen bij het creëren van een hoogwaardige financiële functie. Zie voor meer informatie de diensten pagina of neem direct contact op.Interim-management

Na een quick scan volgt een gedegen plan van aanpak, waarbij de veranderingen in een hands-on managementrol worden geïmplementeerd. 

Lees verder
Systeemimplementatie en -optimalisatie

Grote hoeveelheden data vastleggen en analyseren vereisen een robuust applicatielandschap. ANGULATIM draagt bij aan een robuuste implementatie van uw (ERP, BI) applicaties, gericht op datakwaliteit, analyse en rapportage. 


Lees verder
Transitiemanagement

Transformatietrajecten moeten goed begeleid worden, opdat de gewenste resultaten behaald worden. Goed project management is van groot belang bij een succesvolle transformatie van uw finance functie.


Lees verder